ذرت در تغذیه طیور

ذرت در تغذیه طیور

ذرت در مقایسه با سایر غلات به عنوان محصولات فرعی غلات مطرح می باشد.در بسیاری از جیره های طیور، بخش عمده انرژی قابل سوخت و ساز، توسط ذرت تامین می شود.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 2 و 3