مراقبت از تخم نطفه دار پیش از انکوباسیون

مراقبت از تخم نطفه دار پیش از انکوباسیون

تخم های جمع آوری شده پیش از انکوباسیون را بایستی در جای خنک با دمای ۱۴ تا ۱۷ درجه سانتی گراد و با رطوبت ۷۰ درصد نگهداری نمود.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 4 و 2