برونشیت بلدرچین (QB= QUAIL BRONCHITIS)

برونشیت بلدرچین (QB= QUAIL BRONCHITIS)

-برونشیت-بلدرچین-(QB--QUAIL-BRONCHITIS)، QBيک بيماري ويروسي حاد و بسيار مسري مربوط به دستگاه تنفسي بلدرچينهاي باب وايت بوده و توسط يک آدنو ويروس ايجاد مي گردد .

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 2