پوشش بدن اردک ها و استفاده از آن در تهیه محصولات مختلف

پوشش بدن اردک ها و استفاده از آن در تهیه محصولات مختلف

پوشش بدن اردک ها در روزهای بدو تولد از کرک بوده که عایق حرارتی خوبی برایش فراهم می کند . زمانی که این کرک ها با روغن ناشی از پرها پوشیده شود نسبت به آب مقاوم می شود بنابراین پرنده قادر است بلافاصله بعد از خروج از تخم شنا کند

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 2 و 5