آیا مرغ عشق ها می توانند حرف بزنند؟

آیا مرغ عشق ها می توانند حرف بزنند؟

اگرچه هیچ گونه تضمینی مبنی بر حرف زدن مرغ عشق وجود ندارد ، اما گاه برخی از این طوطی سانان ، رکوردهای خارق العاده ای در این زمینه از خویش برجای گذاشته اند .

مطالب مرتبط


حزب الله
(1396/03/10#23:46:56)
ممنون
سوال امنیتی : مجموع دو عدد 9 و 3