جوجه کشی قرقاول

جوجه کشی قرقاول

ذخیره و مراقبت از تخم نطفه دار ها پیش از قرار دادن در دستگاه جوجه کشی اهمیت زیادی دارد.از ذخیره تخم ها با پوسته نازک وترک خورده جلوگیری شود به دلیل این که این تخم ها رطوبت مورد نیاز جنین را به سختی در خود نگاه داشته واحتمال وقوع بیماری را در تخم های شکسته افزایش می یابد.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 3