کوکسیدیوز

کوکسیدیوز

کوکسیدیوز،بیماری شایع در پرندگان اهلی است که انگل تک یاخته آن را به وجود آورده و این انگل به دستگاه گوارش حمله می کند .

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 3