حرارت دادن تخم مرغهای نطفه دار

حرارت دادن تخم مرغهای نطفه دار

تخم مرغ نطفه دار را چه مدت می توان نگهداری نمود؟ گفته می شود که نگهداری تخم مرغ نطفه دار بیش از یک هفته درصد جوجه درآوری را کاهش خواهد داد . پس در مواردی که لازم است به ضرورت تخم مرغ نطفه دار بیش از یک هفته نگهداری شود چه باید کرد؟
معراج محمدي
(1396/01/26#06:19:20)
واقعاً جالب بود ممنون
سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 9