بیماری های کبک

بیماری های کبک

بیماری های کبک،رعایت اصول بهداشتی سالن پرورش، سالن مولدان و ماشین جوجه کشی از مهمترین راه های پیشگیری از بیماری های کبک است ...

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 4