احتیاجات غذایی کبک

احتیاجات غذایی کبک

احتیاجات غذایی کبک،انرژی مورد نیاز کبک، صرف رشد بافت های بدن، حفظ دمای بدن، تولید تخم، فعالیت های فیزیکی و متابولیسم می شود...

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 4 و 2