انواع سالن های مرغداری

انواع سالن های مرغداری

بعد از خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی عمل انتقال به سالن مرغداری صورت می گیرد. سالن های مرغداری به دو دسته سالن های باز و سالن های بسته تقسیم می شوند. اکثر مرغداری های دنیا از نوع سالن باز می باشند

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 4 و 3