معرفی 7 نژاد برتر مرغ

معرفی 7 نژاد برتر مرغ

مرغ ها دارای نژادهای مختلفی بوده و پرورش دهندگان می بایست با توجه به نیاز بازار و شرایط اقلیمی محل پرورش نژاد مناسب را انتخاب نمایند.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 7