اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان اسفند 1393

اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان اسفند 1393

3047  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1395

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در نظر دارد اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی را از تاریخ 4 الی 8 اسفند سال 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار نماید.

اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان اسفند 1393

 

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در نظر دارد  اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی را از تاریخ 4 الی 8 اسفند سال 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار نماید.
در این نمایشگاه فعالان این عرصه از همه استان های کشور حضور خواهند داشت.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 9 و 5